Silabi – diplomski studij (prevoditeljski smjer i nastavnički smjer)

IX. semestar X. semestar

 

Izborni kolegiji za rusiste ili druge studijske grupe

Izborni kolegiji za rusiste ili druge studijske grupe