Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika

INSTITUCIJSKI ISTRAŽIVAČKI PROJEKT (2021. godina)

ISTRAŽIVAČKA SKUPINA

voditeljica: dr. sc. Branka Barčot, doc. (OISL, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

suradnici:

dr. sc. Anita Hrnjak, v. lekt. (OISL, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Lidija Milković, asist. (OISL, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

vanjski suradnici:

dr. sc. Barbara Štebih Golub, znanstveni savjetnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Marin Kežić, doktorand (Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

O PROJEKTU

Projekt se zasniva na novinskoj građi koju je profesor Stefan Rittgasser, uvaženi njemački slavist, prikupljao u njemačkim tiskovinama tijekom posljednjih pedesetak godina, i ručno izradio kartoteku s frazeološkom građom. U međuvremenu umirovljeni profesor Rittgasser velikodušno je svoju građu, koju sam nije leksikografski obrađivao, ustupio hrvatskim frazeolozima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj je ovoga kratkoročnog projekta bio učiniti jedan dio te kartoteke dostupnim širokom krugu korisnika  –  kako studentima njemačkog jezika u nas i prevoditeljima, tako i izvornim govornicima njemačkog jezika (budući da prikupljena građa predstavlja svojevrsni raritet i za njemačku frazeografiju) te slavistima na njemačkom govornom području, a jednako tako i istraživačima u nas koji se bave područjem frazeologije i frazeografije.

 

METODOLOGIJA

Kako bi se ispunio zadani cilj projekta, članovi istraživačke skupine najprije su završili online-tečaj Sketch Engine Boot Camp. Etape rada potom su obuhvaćale digitaliziranje i ručno uređivanje prikupljene publicističke građe odgovarajućim alatom za rad s digitalnim dokumentima (riječ je o softverskom programu ABBYY). Uslijedila je obrada publicističke građe na način da su se iz novinskih isječaka najprije ekstrahirale frazeološke jedinice, odnosno da su se razdvojile rječničke natuknica od ilustrativnog primjera upotrebe. Nakon toga je frazeološka građa anotirana, što je bio nužan korak u smjeru izrade paralelnoga, odnosno usporedivoga njemačko-hrvatskog publicističkog potkorpusa u Sketch Engineu.

Ukupno je obrađeno oko 800 kartica iz kojih je ekscerpirano 500-tinjak njemačkih frazema koji su zatim frazeografski obrađeni i posloženi abecednim redom prema glavnoj sastavnici. Glavnih sastavnica je ukupno 200. U paralelnom (usporedivom) hrvatskom potkorpusu pridodano je zasad svega 10 %  potpunih frazeoloških prijevodnih ekvivalenata.

Važno je istaknuti da je ovaj kratkoročni projekt ispunio sve planirane ciljeve te utabao metodološki put za obradu ukupne zaprimljene kartoteke s frazeološkom građom, za što je potreban puno duži vremenski period i angažman veće radne skupine.

Inovativnost i uspješnost sastavljanja paralelnoga, odnosno usporedivoga publicističkog potkorpusa s anotiranom frazeološkom građom odlika je ovog pilot-projekta te zalog da se aspiracije za jasnim okvirom i infrastrukturnom podrškom ovoj zamisli u vidu višegodišnjega znanstvenog projekta u budućnosti i ostvare.

 

POVEZNICA NA POTKORPUS U SKETCH ENGINEU:

https://www.sketchengine.eu/

 

UPUTE ZA PRETRAŽIVANJE PUBLICISTIČKOG POTKORPUSA:

 1. Želi li korisnik pronaći, primjerice, sve frazeme u potkorpusu koji sadrže sastavnicu Hand, pretraga pomoću CQL-a treba izgledati na sljedeći način:

 

 1. Nakon zadanog upita, a kako bi se omogućilo ispravno prikazivanje anotiranog frazema, potrebne su sljedeće postavke koje su dostupne pod View options:

 

 1. Rezultati upita:

 

 1. Želi li korisnik pronaći, primjerice, njemački frazem sa sastavnicom Grab s hrvatskim ekvivalentom u usporedivom publicističkom potkorpusu, pretraga pomoću CQL-a treba izgledati na sljedeći način:

 1. Rezultati upita:

 • RJEČNIK NJEMAČKIH FRAZEMA

Publicistički potkorpus njemačkoga jezika sadrži isključivo frazeme navedene u priloženom rječniku, a koji su ekscerpirani iz digitalizirane publicističke građe:

Rječnik njemačkih frazema

 • RJEČNIK HRVATSKIH FRAZEMA

Publicistički potkorpus hrvatskoga jezika sadrži svega 10 % ekvivalentnih frazema za polazišnu njemačku frazeološku građu. Ti su frazemi dostupni u sljedećoj tablici:

Rječnik hrvatskih frazema

 

DISEMINACIJA I POZIV NA SURADNJU

 • Institut für Slawistik (Graz, Austrija)
 • Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Odjel za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru
 • Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Odsjek za njemački jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku