Program ERASMUS +

ERASMUS + je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme – LLP) Europske Unije. Pokrenut je godine 1987. s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus + omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.

Za sudjelovanje u programu Erasmus + kandidati se prijavljuju na natječaje koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a o prihvaćanju prijave i dodjeli Erasmus + stipendije odlučuju fakultetska, odnosno sveučilišna povjerenstva.

 

Informacije o natječajima i uvjetima natječaja za studijski boravak studenata na inozemnim visokim učilištima dostupne su na web stranici Službe za međunarodnu suradnju:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/

 

Informacije o natječajima i uvjetima natječaja za studijski boravak nastavnog i nenastavnog osoblja na inozemnim visokim učilištima dostupne su na web stranici Službe za međunarodnu suradnju:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/staff-mobility/gostovanja-u-inozemstvu/

 

Studenti rusistike (preddiplomski i diplomski studij) te nastavno i nenastavno osoblje na Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti mogu se prijaviti za studijski boravak na sveučilištima s kojima naše katedre imaju sklopljen Erasmus+ ugovor.

 

 

Do kraja akademske godine 2020./2021. moguće je ostvariti akademsku mobilnost na temelju potpisanih ugovora sa sljedećim sveučilištima:

 

PARTNERSKA SVEUČILIŠTA – SURADNJA IZVAN EU – RUSIJA

 M. V. Lomonosov Moscow State University, Russian Federation https://www.msu.ru/en/

Saint Petersburg State University, Russian Federation https://english.spbu.ru/

Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education, National Research University, Higher School of Economics, Russian Federation https://www.hse.ru/en/

Voronezh State University, Russian Federation https://www.vsu.ru/english/

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education “Ural Federal University named after the first president of Russia B. N. Yeltsin”, Russian Federation https://urfu.ru/en/

 

 

PROGRAMSKA SVEUČILIŠTA – SURADNJA SA ZEMLJAMA UNUTAR EU

 

Austrija: Beč (Universität Wien)

Klagenfurt (Alpe-Adria Universität)

Estonija: Tallinn (Tallinna University)

Grčka: Atena (National and Kapodistrian University of Athens) – samo nastavnici

Mađarska: Budimpešta (Eötvös Lorand University)

Szeged (Szegedi Tudományegyetem)

Pecs (University of Pecs) – samo nastavnici

Njemačka: Berlin (Humboldt Universität, Freie Universität)

Jena (Friedrich-Schiller-Universität)

Trier (Universität Trier)

Italija: Rim (Università degli Studi Roma Tre)

Verona (Università degli Studi di Verona)

Litva: Vilnius (Vilniaus universitetas/Vilnius University)

Norveška: Oslo (University of Oslo)

Poljska: Biala Podlaska (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska)

Bydgoszcz (Kazimierz Wielki University)

Lublin (Maria Curie-Sklodowska University)

Varšava (Uniwesytet Warszawski)

Poznan (Adam Mickiewicz University)

Wroclaw (Universytet Wroclawski)

Zielona Góra PL ZIELONA01 (University of Zielona Góra)

Slovenija: Ljubljana (Univerza v Ljubljani)

Maribor (Univerza v Mariboru)

Švedska: Lund (Lunds Universitet)

 

Za sve potrebne informacije o akademskoj mobilnosti možete se obratiti ECTS-koordinatorici na Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

ERASMUS koordinatorica: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica, soba B-223

e-mail: mjnovo@ffzg.hr