Plaketa ”Josip Badalić”

Općina Križ, Knjižnica i čitaonica Križ i Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziraju 32. Badalićeve dane u subotu, 11. lipnja 2022. godine u 20 sati u parku ispred crkve Uzvišenja Sv. Križa u Križu.

I ove je godine na prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesena Odluka Općinskog vijeća Općine Križ o dodjeli Plakete Josip Badalić najboljem studentu ruskog jezika i književnosti i to studentu Antoniju Milovini, koja će dobitniku biti dodijeljena u povodu obilježavanja Badalićevih dana 2022. godine.

Iako je A. Milovina već u završnom radu (pod mentorskom palicom J. Vojvodić) pokazao iznimno dobro razumijevanje književno-teorijskoga diskursa uspješno ga primijenivši na konkretnu analizu, u svojem je diplomskom radu (pod mentorstvom I. Peruško) Русские переводы комедии ”Дундо Марое” Марина Држича (Ruski prijevodi komedije ”Dundo Maroje” Marina Držića) pokazao iznimnu zrelost, ozbiljnost i posvećenost koje su se odrazile u minucioznoj traduktološkoj analizi ruskih prijevoda komedije Dundo Maroje, najpopularnijega, a po mišljenju mnogih stručnjaka i najoriginalnijega djela najvećega hrvatskog renesansnog komediografa Marina Držića. Svaka je analiza svojevrsni izazov, no uzme li se u obzir izrazito složena jezična struktura Držićeva djela – mješavina dubrovačkog govora, talijanskog, njemačkog, ali i mnoštvo iskrivljenih replika – jasno je da je pred Milovinom bio izuzetno zahtjevan zadatak. Osobiti izazov za prevoditelje svakako predstavlja lokalni te povijesni element Držićeve komedije, odražen u realijama poput hrane, čestog motiva Pometovih monologa, ali i renesansnoj filozofiji – ideji hedonizma i Fortune. U analizi izabranih prijevoda Milovina ne zaboravlja na politički kontekst u kojima su nastajali, što je posebno zanimljivo zbog činjenice da su ruski prijevodi pisani u vrijeme Sovjetskog Saveza. Navedeni slojevi pokazali su različite tendencije u oba prijevoda, a zanimljivo je i da je prvi prijevod iz 1955. doživio doradu režisera Bojana Stupice, koji uvodi mnoštvo izmjena, stvorivši tako svojevrsni treći prijevod komedije.

Predanost, jezična preciznost, ali i razumijevanje imanentnosti književnoga djela ne samo da su osobine koje mogu predodrediti daljnja slavistička istraživanje A. Milovine nego mogu prerasti u njegova glavna obilježja kao budućega znanstvenika. Zbog svega navedenog, u ime Katedre za rusku književnost i Katedre za ruski jezik, predlažem da se studentu Antoniu Milovini dodijeli plaketa „Josip Badalić“ za najboljeg studenta rusistike u akademskoj godini 2021./2022.

 Izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško