Studij

Studij Ruskoga jezika i književnosti jedan je od najstarijih na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zamišljen je kao dvopredmetni i može se kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu.

Na četverogodišnjem preddiplomskom studiju Ruskoga jezika i književnosti student stječe temeljna znanja iz ruskoga jezika, književnosti i kulture. Sva su ona potrebna za nastavak studija, odnosno za izbor jednog od dvaju smjerova na diplomskom studiju Ruskoga jezika i književnosti. Na preddiplomskom studiju treba skupiti minimalno 240  ECTS-bodova.

Završetkom preddiplomskog studija stječe se stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) rusistike.

Jednogodišnji se program diplomskoga studija Ruskog jezika i književnosti sastoji od nastavničkog i prevoditeljskog smjera. Studij je dvopredmetni te se završetkom obiju studijskih grupa stječe minimalno 60 ECTS-bodova. Studij se upisuje završetkom četverogodišnjeg Preddiplomskog sveučilišnog studija Ruskoga jezika i književnosti te stjecanjem minimalno 240 ECTS-bodova. Studij završava izradom i obranom diplomskoga rada – na svakoj studijskog grupi (15 ECTS) ili izradom interdisciplinarnoga rada (30 ECTS).

Po završetku studija student stječe stručni naziv magistar / magistra edukacije rusistike (mag. educ. philol. russ.) za nastavnički smjer, odnosno magistar / magistra rusistike (mag. philol. russ.) za prevoditeljski smjer.

Program studija Ruskoga jezika i književnosti usporediv je i sa sličnim programima studija u drugim europskim zemljama.

 

Broj dopusnice – preddiplomski studij

Broj dopusnice – diplomski studij