Raspored diplomski

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU – ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI– RUSISTIKA

RASPORED ZA LJETNI SEMESTAR 2023./2024

 

PREVODITELJSKI SMJER

  1. GODINA – 2. SEMESTAR 
Irina MIRONOVA – BLAŽINA Prijevodne vježbe – 1. grupa petak

08:00-9:30

A223
Prijevodne vježbe – 2. grupa petak

09:30-11:00

A223
dr. sc. Branka BARČOT Stilistika ruskog jezika (izborni) (predavanje) četvrtak

11:00-12:30

A223
Stilistika ruskog jezika (izborni)  (seminar) četvrtak

12:30-14:00

A223
dr. sc. Anita HRNJAK Frazeologija (izborni) (predavanje) utorak

11:00-12:30

A224
Frazeologija (izborni) (seminar) utorak

12:30-14:00

A224
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak

09:30-11:00

A118
dr. sc. Branka BARČOT Lingvokulturologija (izborni) (predavanje) petak

08:45-10:15

A223
Lingvokulturologija (izborni) (seminar) petak

10:15-11:00

A223

  

  1. GODINA – 2. SEMESTAR

 

NASTAVNIČKI SMJER

dr. sc. Marina JAJIĆ NOVOGRADEC Metodika nastave ruskog jezika petak

14:00-15:30

A223
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak

09:30-11:00

A118
dr. sc. Branka BARČOT Lingvokulturologija (izborni) (predavanje) petak

08:45-10:15

A223
Lingvokulturologija (izborni) (seminar) petak

10:15-11:00

A223