Aktivnosti studenata

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti potiče svoje studente na uključivanje u različite europske programe studentske razmjene (npr. ERASMUS) te ostvaruje znanstveno-nastavnu suradnju s ustanovama, u prvom redu, u matičnim zemljama u okviru sporazuma o suradnji između sveučilišta (npr. Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosova, Državno sveučilište u Sankt-Peterburgu i Kemerovsko državno sveučilište; Kijevsko nacionalno sveučilište T. G. Ševčenka, Lavovsko nacionalno sveučilište I. Franka i Užgorodsko nacionalno sveučilište, Sveučilište „Ostroz’ka akademija u Ostrogu) ili na temelju sporazuma između Filozofskog fakulteta u Zagrebu i visokoobrazovne ustanove u matičnoj zemlji (Nevski institut za jezik i kulturu u Sankt-Peterburgu te Filološki fakultet Moskovskog državnog sveučilišta M. V. Lomonosova; Nacionalno pedagoško sveučilište M. Dragomanova u Kijevu). Većina navedenih ustanova dodjeljuje studentima Rusistike i Ukrajinistike stipendije – od kraćih do jednosemestralnih.

Studenti Rusistike mogu se aktivno uključiti u rad Udruge za ruski jezik i kulturu u Zagrebu koja obilježava mnoge obljetnice i organizira brojna događanja vezana za ruski jezik, književnost i kulturu. Jednako tako mogu sudjelovati u radu društava, npr. Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske u Zagrebu, ali i onima sa sjedištem izvan Zagreba.

Katedra za ukrajinski jezik i književnost potiče studente na bavljenje znanstveno-istraživačkom i prevoditeljskom djelatnošću. Mnogi diplomirani ukrajinisti i aktualni studenti samostalno ili u koautorstvu s nastavnicima objavljuju vrijedne priloge o ukrajinskom jeziku, književnosti, povijesti, kulturi. Godine 2013. u ediciji Ucrainiana croatica objavljen je zbornik Zakarpatska Ukrajina: povijest – tradicija – identitet (urednik dr. sc. Jevgenij Paščenko), koji uključuje studentske prijevode tekstova filologa, etnologa, povjesničara i politologa iz Ukrajine i drugih zemalja. Bivša studentica Ukrajinistike Dijana Dill prevela je s ukrajinskoga jezika na hrvatski roman suvremene ukrajinske spisateljice M. Matios Slatka Darica (2011).

Studenti Ukrajinistike odlično surađuju s organizacijama ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Studenti viših godina predaju ukrajinski jezik na Ljetnim školama Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj.

Od 2011. godine aktivnosti studenata Ukrajinistike odvijaju se i u okviru „Kluba studenata Ukrajinistike Filozofskoga fakulteta“ (KSU). Studentska udruga bavi se promicanjem ukrajinske kulture u Hrvatskoj i hrvatske kulture u Ukrajini, a unutar KSU-a postoje glazbena, plesna, recitatorska, slikarska, kulinarska i kostimografska sekcija, te zbor „Horiv“.

U okviru programa studija Ukrajinistike predviđena je terenska nastava koja uključuje putovanje u Ukrajinu u jednom od ljetnih semestara preddiplomskoga studija.