Raspored prijediplomski

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU – ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI– RUSISTIKA

RASPORED ZA LJETNI SEMESTAR 2023./2024.

  1. GODINA – 2. SEMESTAR
dr. sc. Željka ČELIĆ Morfologija 1 (predavanje) četvrtak08:00-09:30 A118
Sanja ASLANOVSKI TOKIĆ Morfologija 1 (vježbe) – 1. grupa utorak14:00-15:30 A306
Morfologija 1 (vježbe) – 2. grupa srijeda08:00-09:30 A306
Morfologija 1 (vježbe) – 3. grupa srijeda14:00-15:30 A306
Sanja ASLANOVSKI TOKIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 – 1. grupa utorak12:30-14:00 A306
srijeda09:30-11:00 A306
četvrtak11:00-12:30 A118
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 – 2. grupa ponedjeljak 12:30-14:00 A306
utorak11:00-12:30 A306
srijeda12:30-14:00 A306
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 – 3. grupa ponedjeljak09:30-11:00 A306
utorak09:30-11:00 A306
srijeda09:30-11:00 A224
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Uvod u studij ruske književnosti 2 (predavanje) petak11:00-12:30 A223
Petra GREBENAC Uvod u studij ruske književnosti 2 (seminar) – 1. grupa petak12:30-13:15 A223
Uvod u studij ruske književnosti 2 (seminar) – 2. grupa petak13:15-14:00 A223
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak09:30-11:00 A118

 

  1. GODINA – 4. SEMESTAR
dr. sc. Tanja KUŠTOVIĆ Osnove staroslavenskog jezika utorak09:30-11:00 A224
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Jezične vježbe) – 1. grupa ponedjeljak11:00-12:30 A306
dr. sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Jezične vježbe) – 2. grupa ponedjeljak11:00-12:30 A223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Jezične vježbe) – 3. grupa ponedjeljak12:30-14:00 A223
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Govorne vježbe) – 1. grupa utorak08:00-09:30 A224
dr. sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Govorne vježbe) – 2. grupa četvrtak11:00-12:30 A224
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Govorne vježbe) – 3. grupa četvrtak12:30-14:00 A224
Sanja DRLJAČA MAGIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Lektira) – 1. grupa srijeda11:00-12:30 A306
Lidija Milković Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Lektira) – 2. grupa četvrtak12:30-14:00 A118
dr. sc. Anita HRNJAK Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 (Lektira) – 3. grupa srijeda09:30-11:00 A223
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Pregled povijesti ruske književnosti 2 utorak11:00-12:30 A223
Antonio MILOVINA Čitanje odabranih tekstova 2 – 1. grupa ponedjeljak14:00-15:30 A306
Čitanje odabranih tekstova 2 – 2. grupa ponedjeljak15:30-17:00 A306
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak09:30-11:00 A118
  1. GODINA – 6. SEMESTAR

 

dr. sc. Branka BARČOT Sintaksa ruskog jezika 2 (predavanje) utorak12:30-13:15 A223
Sintaksa ruskog jezika 2 (vježbe) – 1. grupa utorak13:15-14:45 A223
Lidija MILKOVIĆ Sintaksa ruskog jezika 2 (vježbe) – 3. grupa utorak14:45-16:15 A223
Lidija MILKOVIĆ Historijska gramatika ruskog jezika 2 ponedjeljak15:30-17:00 A223
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 – 1. grupa utorak09:30-11:00 A223
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 – 2. grupa ponedjeljak08:00-09:30 A306
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 – 3. grupa utorak08:00-09:30 A306
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 (Lektira) – 1. grupa ponedjeljak09:30-11:00 A223
dr. sc. Marija POPOVIĆ Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 (Lektira) – 2. grupa srijeda08:00-09:30 A223
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 (Lektira) – 3. grupa četvrtak08:00-09:30 A224
dr. sc. Blaž PODLESNIK Suvremena ruska kratka priča (izborni) (predavanje)* četvrtak14:00-17:00 A118
petak13:15-16:15 A118
dr. sc. Ivana PERUŠKO Suvremena ruska kratka priča (izborni) (seminar)** petak13:15-14:00 A118
dr. sc. Danijela LUGARIĆ VUKAS Ruske književne ideje (izborni) (predavanje) srijeda13:15-14:45 A223
Ruske književne ideje (izborni) (seminar) srijeda14:45-15:30 A223
dr. sc. Danijela LUGARIĆ VUKAS Suvremena ženska proza (izborni) (predavanje) petak11:00-12:30 A118
Suvremena ženska proza (izborni) (seminar) petak12:30-13:15 A118
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Književno-kulturne teme (19. stoljeće) (izborni) (predavanje) srijeda11:00-12:30 A223
Književno-kulturne teme (19. stoljeće) (izborni) (seminar) srijeda12:30-13:15 A223
dr. sc. Branka BARČOT Lingvokulturologija (izborni) (predavanje) petak08:45-10:15 A118
Lingvokulturologija (izborni) (seminar) petak10:15-11:00 A118
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak09:30-11:00 A118
* Predavanja iz kolegija Suvremena ruska kratka priča izvode se kumulativno u 8 termina: 1) 29. 02. (4P); 2) 01. 03. (4P); 3) 28. 03.(4P); 4) 29. 03.(4P); 5) 25. 04. (4P); 6) 26. 04. (4P); 7) 09. 05. (3P); 8) 10. 05. (2P).
** Seminari iz kolegija Suvremena ruska kratka priča izvode se redovito prema važećem rasporedu; petkom od 13:15 do 14:00.
  1. GODINA – 8. SEMESTAR
dr. sc. Branka BARČOT Stilistika ruskog jezika (izborni) (predavanje) četvrtak11:00-12:30 A223
Stilistika ruskog jezika (izborni)  (seminar) četvrtak12:30-14:00 A223
dr. sc. Anita HRNJAK Frazeologija (izborni) (predavanje) utorak11:00-12:30 A224
Frazeologija (izborni) (seminar) utorak12:30-14:00 A224
Irina MIRONOVA BLAŽINA Jezične vježbe 8 – 1. grupa ponedjeljak08:00-09:30 A223
četvrtak08:00-09:30 A223
Jezične vježbe 8 – 2. grupa utorak08:00-09:30 A223
četvrtak09:30-11:00 A223
dr. sc. Blaž PODLESNIK Suvremena ruska kratka priča (izborni) (predavanje)* četvrtak14:00-17:00 A118
petak13:15-16:15 A118
dr. sc. Ivana PERUŠKO Suvremena ruska kratka priča (izborni) (seminar)** petak13:15-14:00 A118
dr. sc. Danijela LUGARIĆ VUKAS Ruske književne ideje (izborni) (predavanje) srijeda13:15-14:45 A223
Ruske književne ideje (izborni)  (seminar) srijeda14:45-15:30 A223
dr. sc. Danijela LUGARIĆ VUKAS Suvremena ženska proza (izborni) (predavanje) petak11:00-12:30 A118
Suvremena ženska proza (izborni) (seminar) petak12:30-13:15 A118
dr. sc. Jasmina VOJVODIĆ Književno-kulturne teme (19. stoljeće) (izborni) (predavanje) srijeda11:00-12:30 A223
Književno-kulturne teme (19. stoljeće) (izborni) (seminar) srijeda12:30-13:15 A223
dr. sc. Branka BARČOT Lingvokulturologija (izborni) (predavanje) petak08:45-10:15 A118
Lingvokulturologija (izborni) (seminar) petak10:15-11:00 A118
dr. sc. Željka ČELIĆ Uvod u rusku civilizaciju 2 (izborni) četvrtak09:30-11:00 A118
* Predavanja iz kolegija Suvremena ruska kratka priča izvode se kumulativno u 8 termina: 1) 29. 02. (4P); 2) 01. 03. (4P); 3) 28. 03.(4P); 4) 29. 03.(4P); 5) 25. 04. (4P); 6) 26. 04. (4P); 7) 09. 05. (3P); 8) 10. 05. (2P).
** Seminari iz kolegija Suvremena ruska kratka priča izvode se redovito prema važećem rasporedu; petkom od 13:15 do 14:00.