Upute za prijavu Diplomskog rada

Obrazac Molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada nalazi se na mrežnim stranicama kao i u tajništvu.

Nakon dogovora i potpisa od strane mentora Obrazac studenti donose u tajništvo.

Naslov napisati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Mole se studenti da tijekom travnja/svibnja prijavljuju svoje teme diplomskih radova

Mentori za izradu diplomskih radova mogu biti sljedeći nastavnici:

izv. prof. dr. sc. Branka Barčot

prof. dr. sc. Željka Čelić

dr. sc. Anita Hrnjak

dr. sc. Marija Popović

dr. sc. Marina Jajić Novogradec

izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas

izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško

prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić

Iznimno mentor diplomskog rada na prevoditeljskom smjeru diplomskog studija može biti i osoba u nastavnom zvanju tj. lektor:

Sanja Drljača Magić

Irina Mironova Blažina

Diplomski rad treba imati minimalno 30 stranica.