Prijevodne vježbe 2

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2
Nositelji kolegija: Irina Mironova Blažina, viša lektorica
Izvođač: Irina Mironova Blažina, viša lektorica
ECTS  bodovi: 4
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (10. semestar, ljetni)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 2 sata tjedno
Uvjeti za upis kolegija:  

završen preddiplomski i upisan diplomski studij

Ciljevi kolegija:

 

 

 

Studenti kroz praktični rad usvajaju  temeljne vještine prevođenja i teorijska znanja u području prevođenja s hrvatskog na ruski jezik. Studenti uče analizirati raznovrsne izvorne tekstove,  prepoznavati standardne prevoditeljske probleme i primjenjivati odgovarajuću metodu u njihovu rješavanju. Studenti također uče služiti  se najvažnijim tiskanim i elektroničkim pomagalima i resursima potrebnim za prevođenje.
Način rada: Studenti tijekom semestra  samostalno kod kuće prevode tekstove koje dobivaju od nastavnika, na nastavi zajedno s nastavnikom analiziraju svoje prijevode i prijevode svojih kolega. Diskutiraju o ponuđenim rješenjima te obrazlažu svoj odabir. Prijevodi se predaju nastavniku koji ih pregledava, ocjenjuje i daje studentima povratnu informaciju.
 

 

Studentske obaveze:

Redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.
 

 

 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan:       Prevođenje tekstova iz područja diplomacije
2. tjedan: Prevođenje tekstova iz područja diplomacije
 

3. tjedan

Prevođenje tekstova iz područja politike
4. tjedan: Prevođenje tekstova iz područja politike
5. tjedan: Prevođenje tekstova iz područja ekonomije
6. tjedan: Prevođenje tekstova iz područja ekonomije
7. tjedan: Kolokvij 1
8. tjedan: Prevođenje znanstveno-popularnih tekstova iz područja društvenih ili  humanističkih znanosti
9. tjedan: Prevođenje znanstveno-popularnih tekstova iz područja prirodnih znanosti
10. tjedan: Prevođenje  tekstova o turizmu – zemljopis, povijest
11. tjedan: Prevođenje tekstova o turizmu – umjetnost
12. tjedan: Prevođenje tekstova o turizmu – putopisi, gastronomija, oglasi
13. tjedan: Usmeno prevođenje
14. tjedan: Kolokvij 2
15. tjedan: Komentar rezultata kolokvija

 

Literatura / Izvori:           Materijali za prevođenje; jednojezični, dvojezični i enciklopedijski rječnici.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.