Uvod u rusku civilizaciju 1

SILABUS kolegija

UVOD U RUSKU CIVILIZACIJU 1

Predavanje: zimski semestar 2023 — 2024

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

Preddiplomski studij

Diplomski studij

Naziv kolegija:                   Uvod u rusku civilizaciju 1
Ime nastavnika:                 Prof. dr. sc. Željka Čelić
ECTS-bodovi:                     2
Jezik:                                hrvatski i ruski
Trajanje:                            jedan semestar, 1. (3., 5., 7.; 1. / 3.), zimski
Status:                              izborni (C2)
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      nema
Cilj kolegija:   

Usvajanje općih pojmova i mjestā vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski (Rus) narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka jedinica popraćena je ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.

Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu:

Kolegij pridonosi shvaćanju i prihvaćanju ruske kulture i civilizacije (povijest i suvremenost, ruski u užem etničkom smislu, u širem istočnoslavesnkom smislu te sovjetskom smislu), stvaranju općega vokabulara; predstavlja temelj svim sljedećim kolegijima, osobito matičnoga studija.

                 

Upotrijebljene metode:    

Nastavnički uvodni  pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom — interakcija između nastavnika i studenata te studenata međusobno.

Sadržaj kolegija:     
1.tjedan  Država

kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura — vladajuća tijela

2. tjedan Država

kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura — vladajuća tijela

3. tjedan Država

državni simboli: zastava, grb, himna

4. tjedan Država

državni i vjerski praznici

5. tjedan Narod, nacija

indoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a

6. tjedan Narod, nacija

indoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a

7. tjedan Vjera

poganstvo – mitologija

8. tjedan Vjera

kršćanstvo, pokrštavanje, pravoslavlje, starovjerci; evanđelja; prisutnost ostalih vjeroispovijesti na području RF

9 . tjedan

Klima

11. tjedan Glazba

klasična, suvremena

12. tjedan Ples

balet, narodni plesovi

13. tjedan Hrana

peljmeni, šči, palačinke

14. tjedan Piće

votka, kvas

15. tjedan Ponavljanje

 

 

Početna literatura:     

             

 • Bilen’ka-Svystovyč, L. V.; Rybak, N. R. (2000) Слов˝янська мова. Krynycja, Kyjiv.
 • Bol’šaja sovetskaja énciklopedija (1975) Izdatel’stvo Sovetskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Jazykoznanie (2000) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Мифология (1998) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Grammatika russkogo jazyka. (1960) Akademija nauk SSSR. Moskva.
 • Ivanov, Vjačeslav V. (1983) Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Prosveščenie, Moskva.
 • Ivanova, Tat’jana Apollonovna (2005) Старославянский язык. Avalon, Azbuka-klassika, Sankt-Peterburg.
 • Jagić, Vatroslav (1910, 2003) Istorija slavjanskoj filologiji. Indrik, Sankt Peterburg.
 • Križanić, Juraj (1983) Objasnьenje vivodno o pismѣ slovѣnskom. Sabr. djela J. Križanića 1. Zagreb.
 • Križanić, Juraj (1984) Gramatično izkazanje. Sabr. djela J. Križanića 2, Zagreb.
 • Lunt, Horace G. (1974) Old Church Slavonic Grammar. Mouton, The Hague-Paris.
 • Pribojević, Vinko (1997) O podrijetlu i slavi Slavena. Golden marketing-Narodne novine, Zagreb.
 • Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 • Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc
 • Timberlake, Alan (2002) Russian u The Slavonic Languages. (str. 827-886). Routledge, London-New York.
 • Unbegaun, Boris O. (1960) Russian Grammar. Oxford, At the Clarendon Press.
 • Uspenskij, Boris A. (2002) Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.). Aspekt Press, Moskva.
 • Vendina, Tat’jana I. (2002) Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavjanskogo jazyka. Indrik, Moskva.
 • Vinogradov, Viktor V. (1978) Istorija russkogo literaturnogo jazyka izbrannye trudy. Nauka, Moskva.

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskoga rada i izlaganje.

 

Način polaganja ispita: Seminarski rad: pismeni se predaje elektroničkom poštom do datuma, koji određuje nastavnik; usmeno izlaganje — prema rasporedu tijekom semestra u kojem se kolegij izvodi. Ocjene nema, samo ECTS bodovi.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.