Odobrene teme – sjednica Odsjeka 2.4.2024.

1. RUS Ana Domazet Razvoj međukulturalne kompetencije u nastavi ruskog jezika u srednjoj školi dr. sc. Marina Jajić Novogradec
2. RUS Sara Barun Predočavanje vatre u jezičnoj slici svijeta govornika hrvatskoga i ruskoga jezika dr. sc. Branka Barčot
3. RUS Klara Mendaš Primjena suvremenih informacijskih alata u nastavi ruskog jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
4. RUS Maja Osmančević Heterostereotipovi o Rusima u jezičnoj slici svijeta govornika hrvatskoga jezika (korpusno utemeljeno istraživanje) dr. sc. Branka Barčot
5. RUS Lucija Bažant Lingvokulturološka analiza Čertovščiny u jezičnoj slici svijeta govornika ruskog i hrvatskog jezika dr. sc. Branka Barčot
6. RUS Karla Špiranec Analiza strojnog prijevoda tekstova različitih funkcionalnih stilova dr. sc. Branka Barčot
7. RUS Sarah Stunja Novčane jedinice u ruskim poslovicama dr. sc. Marija Popović
8. RUS Elena Barić Smrt u romanima Evgenija Vodolazkina dr. sc. Danijela Lugarić Vukas
9. RUS Viktor Šprajc Ekranizacija Pikove dame A. S. Puškina dr. sc. Ivana Peruško
10. RUS Katarina Rakić Analiza prijevoda romana Lovac u žitu J. D. Salingera dr. sc. Ivana Peruško
11. RUS Lina Mišak Vlast i država u romanu Uskrsnuće L. N. Tolstoja dr. sc. Danijela Lugarić Vukas
12. RUS Pjer Ptiček Analiza rodnih stereotipa o ženama u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji dr. sc. Anita Hrnjak
13. RUS Katarina-Antonia Boras Transformacija sovjetskog političkog diskursa na građi ciklusa Apofeoz milicanera D. A. Prigova – filološka analiza dr. sc. Ivana Peruško i dr. sc. Branka Barčot
14. RUS Mihaela Maslov Učenje ruskog jezika uz pomoć interaktivnih tehnologija dr. sc. Marina Jajić Novogradec
15. RUS Magdalena Brekalo Razlike u motivacijskim strujanjima i dugoročna motivacija kod hrvatskih studenata engleskog i ruskog jezika

Interdisciplinarni rad: rusistika i anglistika

dr. sc. Marina Jajić Novogradec i dr. sc. Renata Geld
16. RUS Nera Šoštarić Strategije u prijevodima romana Doktor Dolittle i Robinson Crusoe s engleskog na ruski kao ciljni jezik te s ruskog kao jezika posrednika na hrvatski jezik

Interdisciplinarni rad: rusistika i anglistika

dr. sc. Branka Barčot i dr. sc. Snježana Veselica Majhut