Suvremena ruska kratka priča

Naziv kolegija: Suvremena ruska kratka priča

ECTS bodovi: 3

Semestar izvođenja: ljetni

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško

Izvođač: izv. prof. dr. sc. Blaž Podlesnik (Sveučilište u Ljubljani) – predavanje; izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško – seminar

Vrijeme i mjesto:

Seminar: petak 13.15 – 14.00 (izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško)*

*Seminari se izvode 1x tjedno (petkom) prema zadanom rasporedu (1S).

Predavanje: četvrtak 29.2. i petak 1.3.; četvrtak 28. 3. i petak 29. 3.; četvrtak 25. 4. i petak 26. 4.; četvrtak 9. 5., petak 10. 5. = kumulativno  (izv. prof. dr.sc. Blaž Podlesnik)*

*Predavanja se izvode kumulativno: 29. 2. (4P), 1.3. (4P), 28. 3.(4P), 29. 3.(4P), 25. 4.(4P), 26. 4. (4P), 9.5. (3P), 10.5. (2P).

Jezik: ruski

Cilj:

Kolegiju je cilj da studenti kroz nužan teorijski okvir i zajedničku analizu izabranih djela usvoje i sintetiziraju specifičnosti kratke prozne forme. Tomu će pomoći i književno-povijesni pregled tzv. ”male proze” u ruskoj književnosti 20. i 21. stoljeća. Kolegiju je cilj poticati studente da kroz zajednički i samostalni analitičko-kritički rad s raznolikim tekstovima umiju raspoznati i klasificirati različite modele suvremene ruske kratke forme (od modernističkih pa sve do postmodernističkih pripovijedaka i autora). Stoga kolegij pretpostavlja kako praktičnu analizu izabranih djela tako i važna teorijska razmatranja o samome žanru, ideji i strukturi kraćih narativnih formi unutar ruske književnosti s početka 20 stoljeća sve do suvremenih dana. Napokon, cilj kolegija jest potaknuti studente na analitičko-kritički rad s primarnom i sekundarnom literaturom na ruskome jeziku.

Metode poučavanja:

  • podučavanje
  • raspravljanje
  • uporaba računala (Power Point, Internet)
  • analiza teksta
  • close reading
  • diskusija
  • studentske prezentacije

Metode ocjenjivanja:

  • pismeni ispit i seminarski rad

 

Ishodi učenja

–       Studenti će moći nabrojiti i opisati teorijske termine na ruskom jeziku koji su potrebni za analizu književnoga djela.

–       Studenti će moći klasificirati i objasniti razvoj, ulogu i značenje kraće narativne proze na ruskome jeziku.

–       Studenti će moći analizirati kraći prozni tekst  i sintetizirati bitno u tekstu.

–       Studenti će moći samostalno napisati i prezentirati strukturirani tekst na ruskom jeziku.

 

Sadržaj:

1.     Žanr kratke priče u kontekstu ruske književnosti. Рассказ как жанр и рассказ в контексте истории русской литературы.

2.     Iz povijesti ruske kratke priče 20. stoljeća: žanr kratke priča kao pokušaj pronalaženja autorskoga glasa: Bunin, Andreev i Remizov.  Из истории русского рассказа 20-го века: начало века и рассказ как жанр поисков авторского почерка —  Бунин, Андреев и Ремизов.

3.     Suvremena proza i pripovijetka, pitanje književne suvremenosti – ideje i stilovi suvremene proze. Современная проза и рассказ, вопрос литературной современности — идеи и стили современной прозы.

4.     Preteča suvremenosti – konceptualizam 1970-ih i 1980-ih te koncept kao junak pripovijetke u prozi L. Rubinštejna (1947–2024). Корни современности — концептуализм (1970-ые—1980-ые) и концепт как герой рассказа в прозе Льва Рубинштейна (1947–2024).

5.     Preteča suvremenosti – postrealizam i Ljudmila Petruševskaja.  Корни современности — постреализм и Людмила Петрушевская.

6.     T. Tolstaja – pripovijetke. Рассказ Татьяны Толстой.

7.     Proza Vladimira Makanina i njegova pripovijetka Kavkazskij plennyj. Проза Владимира Маканина и его рассказ Кавказский пленный.

8.     Postmodernizam i kratka priča – Vladimir Sorokin. Рассказ постмодернизма — Владимира Сорокин.

9.     Postmodernizam i kratka priča – Viktor Pelevin. Рассказ постмодернизма — Виктор Пелевин.

10.  Kratka priča u stvaralaštvu Ljudmile Ulicke. Рассказ в творчестве Людмилы Улицкой.

11.  Problem autorstva (Čhartišvili/Akunin) u suvremenoj prozi na primjeru Kladbiščenskih istorij. Проблема авторства в современной прозе на примере Кладбищенских историй Чхартишвили/Акунина.

12.  Suvremena «proza pjesnika» – rimovane kratke priče Dmitrija Bykova. Современная «проза поэта» — «рассказы в рифму» Дмитрия Быкова.

13.  «Mangupske» kratke priče i «mangupska» književnost Zahara Prilepina. «Пацанский» рассказ и «пацанская» литература Захара Прилепина.

14.  Novi autorski glasovi – Elena Posvjatovskaja. Новые авторские голоса — рассказы Елены Посвятовской.

15.  Kratka priča i kaotičnost sadašnjice – Denis Glucko.  Рассказ и хаос современности на примере рассказа Дениса Гуцко (Нацики всегда так. Заметки волонтера)

 

Obavezna literatura:

Primarna literatura:

Kratke priče navedenih autora.

 

 

 

Kritička literatura:
Богданова, О. Постмодернизм в контексте русской современной русской литературы, СПБ: Филолог, 2004.

Веллер, M. Технология рассказа, Москва: АСТ, 2006.

Дружников, Ю. Жанр для XXI века, в: Новый журнал, Нью-Йорк, 2000.

Ерофеев, В. Русские цветы зла, Москва: Эскмо, 2002.

Нефагина, Г. Русская проза конца 20 века, Москва: Флинта, 2005.

Shneidman, N. N. Contemporary Prose in Post-Soviet Russia, http://www.utoronto.ca/tsq/08/shneidman08.shtml#top.

Томашевский, Б. Теория литературы: поэтика, Москва: Аспект-пресс, 1996.

Эйхенбаум Б. М. О’Генри и теория новеллы (работа 1925 года).