Pregled povijesti ruske književnosti 1

Naziv kolegija: Pregled povijesti ruske književnosti 1
Ime nastavnika: dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof.
Mjesto i vrijeme: utorak, 11–12.30, A-223
Status kolegija: obavezni
Jezik: hrvatski i ruski
Oblik nastave: predavanje
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno
Broj ECTS-bodova: 5
Uvjet: položen kolegij Uvod u studij ruske književnosti 2

Ciljevi kolegija:
– upoznavanje osnovnih razdoblja, najvažnijih predstavnika i djela ruske književnosti od 10. do prve polovice 19. stoljeća (zaključno s A. S. Puškinom i M. Lermontovom) te razumijevanje logike njihova povijesnoga razvitka i povezanosti

Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu:
– u kontekstu sveukupna studija ruske književnosti kolegij nudi preliminarno-sintetsko književnopovijesno znanje koje – uz Uvod u rusku književnost 1 i 2 – studentima rusistike omogućuje lakšu orijentaciju pri odabiru kolegija u idućim (višim) fazama studija

 

Korištene metode:
– izlaganje, analiza tekstova, diskusija, medijski materijali

 

 1. Uvod

 

 1. 10. – 14. stoljeće 1. Pozadina. Kristijanizacija Istočnih Slavena i počeci pismenosti. Općeslavenski kulturnopovijesni kontekst. Pojam „stara ukrajinska / ruska / bjeloruska književnost“. Kijevska Rus’ (10.-13. st.). Bizantski i južnoslavenski utjecaji. Žanrovi i poetika.

 

 1. 10. – 14. stoljeće 2. Nestor i Povijest minulih godina (Povest’ vremennyh let). Mitropolit Ilarion: Slovo o zakonu i milosti (Slovo o zakone i blagodati). Slovo o vojni Igorevoj (Slovo o pъlku Igorevě).

 

 1. 14. – 17. stoljeće 1. Feudalna rascjepkanost i mongolsko-tatarska najezda (13.- prva polovica 15. st.). Slovo o pogibiji Ruske zemlje (Slovo o pogibeli rusьkyja zemli). Moskovska Rus’ (15.-17. st.) Jačanje Moskovske kneževine i konsolidacija
  Sjeveroistočne Rusije (Velikorusije). Kulikovski ciklus (Zadonština i dr.).

 

 1. 14. – 17. stoljeće 2. Ivan
  Grozni. Moskva – Treći Rim. Avvakum i starovjerci (Žitie protopopa Avvakuma).
  Europeizacija ruske kulture preko Ukrajine, Bjelorusije, Poljske. Prvi stihovani oblici
  umjetničke književnosti. Ruski barok (Simenon Polockij). Dolazak Zapada.

 

 1. 1650e – 1750e 1. Stoljeće raskola. Unutarnji rascjep. Okretanje Zapadu. Formiranje nove ruske književnosti i kulture (početak 18. stoljeća). Reforme Petra Velikoga – kulturne, gospodarske, političke, crkvene. Orijentacija na Zapad. Znanost. Tiskarstvo. Prevodilaštvo.

 

 1. 1. kolokvij

 

 1. Ruski klasicizam 1. Kantemir, Trediakovskij, Lomonosov. Izgradnja silabičko-
  akcenatskoga stiha. Modernizacija žanrovskoga sustava. Teorija triju stilova.
 2. Ruski klasicizam 2. Kantemir, Trediakovskij, Lomonosov. Izgradnja silabičko-
  akcenatskoga stiha. Modernizacija žanrovskoga sustava. Teorija triju stilova.
 3. 1750e – 1850-e. Stoljeće aristokratske kulture. Nemirna prosvjećenost. Antiprosvjećenost.

 

 1. Sentimentalizam i protoromantizam. Karamzin, Žukovskij, Batjuškov.

 

 1. Romantizam. Puškin, Lermontov.

 

 1. Ponavljanje, usustavljivanje.

 

 1. 2. kolokvij

 

Literatura

 

 • Benčić, Ž. 1991. Barok i avangarda, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 • Dmitriev, L. A. 1980. „Literatura pervyh let mongolo-tatarskogo iga. 1237 god – konec XIII veka“. U: Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. S. Lihačev i G. P. Makogonenko). Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie. S 90–125.
 • Flaker, A. 1975. „Novija ruska književnost“. U: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker). Zagreb: Mladost. S 269–404.
 • Jagić, V. 1895. Ruska književnost u osamnaestom stoljeću. Zagreb: Izdanje Matice
 • Lihačev, D. S. 1980. „Svoeobrazie istoričeskogo puti russkoj literatury X – pervoj četverti XVIII veka“. U: Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. S. Lihačev i G. P. Makogonenko). Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie. S 11–18.
 • Mulić, M. 1975. „Stara ruska književnost“. U: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker). Zagreb: Mladost. S 236–237.
 • Pančenko, A. M. 1980. „Literatura ‘perehodnogo veka’“. U: Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. Lihačev i G. P. Makogonenko). Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie. Str. 291–407.
 • Tvorogov, O. 1980. „Literatura Kievskoj Rusi. X – načalo XII veka“. U: Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. S. Lihačev i G. P. Makogonenko). Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie. Str. 19–61.
 • Užarević, J. 2020. Ruska književnost od 11. do 21. stoljeća. Zagreb: Disput.