Odobrene teme – sjednica Odsjeka 20.6.2023.

 

 

1. RUS Filip Bakran Analiza prijevoda isprava iz državnih matica s hrvatskog na ruski jezik dr. sc. Branka Barčot
2. RUS Ivana Stjepanović Enantiosemija u hrvatskome i ruskome jeziku

Interdisciplinarni rad

kroatistika i bohemistika

 

dr. sc. Bernardina Petrović i dr. sc. Željka Čelić
3. RUS Saša Budimski Povijesno-kulturološko-civilizacijsko aspekt u sklopu jezičnih vježbi iz ruskoga jezika dr. sc. Željka Čelić
4. RUS Antea Tokić Fenomen žiznjetvorčestva u fin de siècle Hrvatskoj i Rusiji

Interdisciplinarni rad

povijest i rusistika

 

 

dr. sc. Filip Šimetin Šegvić i dr. sc. Željka Čelić
5. RUS Beata Rodić Umanjenice u ruskom i hrvatskom jeziku dr. sc. Željka Čelić
6. RUS Ana-Maria Dadić Frazemi u govorima V. V. Putina o ukrajinskom ratu dr. sc. Anita Hrnjak
7. RUS Lucija Ramljak Jungovsko čitanje Dostojevskog: Problem zla u Braći Karamazovima

Interdisciplinarni rad

komparativna književnost i rusistika

Promjena teme i mentora!

 

 

dr. sc. Željka Matijašević i dr. sc. Jasmina Vojvodić
8. RUS Alan Tomašković Predodžba smijeha u jezičnoj slici svijeta govornika ruskoga jezika dr. sc. Branka Barčot
9. RUS Katarina Osmak Redaktura prijevoda s engleskog i ruskog na hrvatski jezik

Interdisciplinarni rad

rusistika i anglistika

 

 

dr. sc. Branka Barčot i dr. sc. Nataša Pavlović
10. RUS Tena Oštrek Onirička stanja Raskolnjikova u romanu Zločin i kazna F. M. Dostojevskog dr. sc. Jasmina Vojvodić
11. RUS Zvonimir Stanečić Recepcija djela N. V. Gogolja kroz hrvatske prijevode dr. sc. Jasmina Vojvodić
12. RUS Dijana Milek Koncept vremena u ruskoj i engleskoj frazeologiji

Interdisciplinarni rad

rusistika i anglistika

 

 

 

dr. sc. Anita Hrnjak i dr. sc. Janja Čulig Suknaić
13. RUS Valentina Smolić Važnost gramatike u učenju i poučavanju ruskog jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
14. RUS Ana Lovrečki Postupci prevođenja frazema na ruski jezik na primjeru Priča iz davnina Ivane Brlić Mažuranić dr. sc. Branka Barčot
15. RUS Ana Juradin Lirski elementi u romanu Život Arsenjeva I. Bunina dr. sc. Danijela Lugarić Vukas
16. RUS Tea Jakovina Analiza hrvatskoga prijevoda romana My Evgenija Zamjatina)

 

dr. sc. Ivana Peruško
17. RUS Mara Šantar Pepsi” razdoblje u romanu V. Pelevina i ekranizaciji V. Ginzburga – devedesete vs. dvijetisućite)

 

dr. sc. Ivana Peruško
18. RUS Martina Bertol Analiza hrvatskoga prijevoda romana Kys’ Tat’jane Tolstaje/Tolstoj).

 

dr. sc. Ivana Peruško
19. RUS Jelena Dujmović Toponimi u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji dr. sc. Anita Hrnjak
20. RUS Stjepan Glavaš Nadsat u romanu Paklena naranča Anthony Burgessa dr. sc. Anita Hrnjak
21. RUS Antonela Mihalić Frazeosemantička polja ljubavi i mržnje u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji dr. sc. Anita Hrnjak
22. RUS Valerija Premec Kristijanizacija ranosrednjovjekovne Hrvatske i Kijevske Rusi: komparativna analiza

Interdisciplinarni rad

povijest i rusistika

 

 

dr. sc. Trpimir Vedriš i dr. sc. Natalija Vidmarović
23. RUS Anamarija Brusić Analiza školskih kurikuluma za ruski jezik i kulturu po modelu C u hrvatskim školama dr. sc. Marina Jajić Novogradec
24. RUS Marina Gudić Multimedijska nastava i ruski jezik

Interdisciplinarni rad

rusistika i anglistika

 

dr. sc. Marina Jajić Novogradec i dr. sc. Sanja Jurić
25. RUS Ana Lovrić Razvoj strategija učenja u udžbenicima ruskoga kao stranog jezika

Interdisciplinarni rad

rusistika i anglistika

 

dr. sc. Marina Jajić Novogradec i dr. sc. Sanja Jurić
26. RUS Lucija Ripa Analiza političkih plakata u nastavi njemačkog i ruskog jezika

Interdisciplinarni rad

rusistika i germanistika

*promjena ranije prijavljene teme Ženska tjelesnost u romanu „Kazus Kukockoga“ Ljudmile Ulicke kod dr. sc. Lugarić Vukas

dr. sc. Marina Jajić Novogradec i dr. sc. Mirela Landsman Vinković