Odobrene teme – sjednica Odsjeka 8. travnja 2022.

PRIJAVLJENE TEME I IMENOVANJE MENTORA DIPLOMSKOG RADA NA STUDIJU RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

Rbr. Studij Ime i prezime studenta Naslov rada Mentor
1. RUS Melani Priegl Ruski i hrvatski frazemi sa sastavnicom ihtionimom dr. sc. Anita Hrnjak
2. RUS Marin Dolfić Odnos motivacijskih značajki učenika i višejezičnosti u učenju ruskog jezika Promjena mentora: umjesto dr. sc. Danijela Lugarić Vukas – dr. sc. Marina Jajić Novogradec
3. ANG/RUS – interdisciplinarni rad Sara Zobel Usporedba koncepta NOVAC u ruskoj i angloameričkoj kulturi na temelju frazema sa sastavnicom novac dr. sc. Ivana Bašić / dr. sc. Branka Barčot