Odobrene teme – sjednica Odsjeka 3. svibnja 2021.

 

Rbr. Studij Ime i prezime studenta Naslov rada Mentor
1. RUS Leon Samac Tematske uloge i aktionsart u konstrukcijama s glagolskim imenicama u ruskom jeziku

 

dr. sc. Branka Barčot
2. RUS Matea Krnić Lingvistička analiza audiovizualnog prijevoda ruskoga animiranog serijala Tri mace na hrvatski jezik

 

dr. sc. Branka Barčot
3. RUS Ante Ukas Supostavna analiza leksika digitalnog marketinga u hrvatskom i ruskom jeziku

 

dr. sc. Branka Barčot
4. RUS Sara Štivčević Ekranizacija eseja “Poltory komnaty” J. Brodskog

 

dr. sc. Ivana Peruško
5. RUS Lucija Kozina Analiza prijevoda „Harryja Pottera“ na ruski jezik

 

dr. sc. Ivana Peruško
6. RUS Iva Bevanda Supostavna analiza frazema s ornitonimskom sastavnicom u hrvatskom i ruskom jeziku

 

dr. sc. Branka Barčot
7. RUS Lovro Bračević Frazemi u novinskim tekstovima na ruskom jeziku koji opisuju stanje povišenih političkih tenzija dr. sc. Anita Hrnjak
8. RUS Maja Tomiša Ekranizacija kao prijevod djela Zapisi mladog liječnika i Morfij Mihaila Bulgakova

 

dr. sc. Ivana Peruško
9. RUS Barbara Božinović Korpusna analiza udžbenika na početnom stupnju učenja ruskoga jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
10. RUS Dora Dotlić Supostavna kritička analiza ekološkog diskursa u ruskim i hrvatskim medijima  dr. sc. Branka Barčot

 

 

11. RUS Lea Crnobrnja Ruski frazemi u rječniku i upotrebi kod hrvatskih studenata rusistike dr. sc. Anita Hrnjak
12. RUS Valentina Hršak Polisemija u ruskoj
književnosti 20. stoljeća.
dr. sc. Natalija Vidmarović
13. RUS Robert Polčić Ispitivanje raspona pažnje kod hrvatskih studenata u učenju ruskoga jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
14. RUS Dorotea Rukav Strah od govorenja na nastavi ruskoga kao stranog jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
         
1. RUS / ARH – interdisciplinarni rad Matea Trgovčević Hrvatsko i rusko strukovno nazivlje za paleolitik iz leksikografske perspektive dr. sc. Branka Barčot / dr. sc. Ivor Karavanić
2. ANG / RUS – interdisciplinarni rad Marta Horvat Kontrastivna analiza idiomatskih izraza s ornitonimskom sastavnicom u engleskom i ruskom jeziku dr.sc. Janja Čulig Suknaić / dr. sc. Anita Hrnjak
3. RUS / TUR – interdisciplinarni rad Ana Donković Somatska sastavnica srce u turskoj i ruskoj frazeologiji: supostavna analiza dr. sc. Branka Barčot / dr. sc. Marta Andrić
4. SOC / RUS – interdisciplinarni rad Karla Rodek Rodni stereotipi u jeziku: Analiza frazema u ruskim i hrvatskim izdanjima časopisa Cosmopolitan dr. sc. Ksenija Klasnić / dr. sc. Anita Hrnjak