Jezične vježbe 7

Jezične vježbe iz ruskoga jezika 7

Naziv kolegija:                Jezične vježbe iz ruskoga jezika 7

Nositelj kolegija:             Irina Mironova Blažina, viša lektorica

Izvođač:                            Irina Mironova Blažina, viša lektorica

ECTS bodovi:                  4

Jezik:                                Ruski i hrvatski

Trajanje:                          Jedan semestar (8. semestar, zimski)

Status:                              Obavezni

Oblik nastave:                 4 sata tjedno

Uvjeti za upis kolegija:   Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 6

 

Ciljevi kolegija: Razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikacijske kompetencije na razini B2.

Korištene metode: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Internet. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili grupama.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave (najviše pet izostanaka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obaveza uvjet je za izlazak na kolokvije.

Način ocjenjivanja: Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija. Završna ocjena se daje na temelju ocjena kolokvija i evaluacije rada studenata tijekom semestra.

Sadržaj kolegija:

 1. tjedan Тема: Всё познаётся в сравнении. Текст: Столичные девушки.
 2. tjedan Тема: Жизнь в городе или за городом? Вечный спор. Текст: Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом. Словообразовательная группа «жить».
 3. tjedan Тема: Внутренняя и внешняя политика. Текст: Выборы и предвыборные кампании.
 4. tjedan  Тема: Внутренняя и внешняя политика.  Текст: Встречи на высшем уровне. Словообразовательная группа «менять».
 5. tjedan Перевод публицистического текста.
 6.   6. tjedan        Просмотр художественного фильма. Дискуссия. Повторение пройденного материала.
 7. tjedan Контрольная работа 1.
 8. tjedan Результаты контрольной работы 1. Тема: Внутренняя и внешняя политика. Текст: Борьба с терроризмом.
 9. tjedan Тема: Внутренняя и внешняя политика. Tекст: Миграционные процессы и беженцы. Словообразовательная группа «работать».
 10. 10. tjedan Тема: Внутренняя и внешняя политика. Tекст: Глобализация и эмиграция.
 11. tjedan Тема: Внутренняя и внешняя политика. Текст: Демонстрации, митинги, забастовки. Словообразовательная группа «платить».
 12. tjedan Перевод публицистического текста.
 13. tjedan Просмотр художественного фильма. Дискуссия. Повторение пройденного материала.
 14. tjedan Контрольная работа 2.
 15. tjedan        Результаты контрольной работы 2.

 Literatura:

Я.В. Эрлих, Пульс времени. Москва, 2018.

Е.В. Косарева, А.В. Хруненкова, Время обсуждать. Москва, 2018.

Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.

И.А. Старовойтова, Ваше мнение . Москва, 2006.

А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры. Москва, 2007.

В.М. Соловьев, Слово о России. Книга для чтения по русской истории. Москва, 1999.

М.С. Киселёва, Лексика и словообразование. Москва, 2014.

Э.В. Аркадьева и др., Когда не помогают словари. Части 1-3. Москва, 2017.