Osnove staroslavenskoga jezika

Naziv kolegija: Osnove staroslavenskoga jezika

Ime nastavnika: izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

Status: obavezni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Trajanje: 1 semestar (ljetni); 4. semestar preddiplomskog studija

ECTS-bodovi: 5

Uvjeti: položen ispit iz  Morfologije 2.

Ispit: pismeni 

Obaveze studenata:

redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje

Sadržaj: Proučavanje osnovnih podacima o porijeklu staroslavenskoga jezika i povijesti slavenskih azbuka, fonetskoga i gramatičkoga sustava staroslavenskoga jezika; upoznavanje s osnovnim vrstama tekstova te načinom njihova prevođenja i analize.

 

Cilj: upoznavanje sa staroslavenskim jezikom kao prvim književnim Slavena. Stjecanje znanja o fonetskom i gramatičkom sustavu jezika prema tekstovima iz X-XI stoljeća.

 

Sadržaj kolegija po nastavnim jedinicama

1. Nastavna jedinica

Sadržaj predmeta, ciljevi i zadaće. Značenje staroslavenskog za formiranje slavenskih jezika i razvoj ruskoga jezika.

 

2. Nastavna jedinica

Staroslavenski jezik kao prvi pismeni jezik Slavena.

 

3. Nastavna jedinica

Osnovni izvori o životu i radu slavenskih učitelja i prosvjetitelja sv. Ćirila i Metoda.

 

4.Nastavna jedinica

Velikomoravska misija. Teorije o vremenu stvaranja nove azbuke. Glagoljica i ćirilica. Opća karakteristika ćirilice.

 

5. Nastavna jedinica

Staroslavenski pismeni spomenici i njihova karakteristika. Izvodi staroslavenskoga jezika.

 

6.Nastavna jedinica

Osnovne karakteristike fonetskoga sustava staroslavenskog jezika. Sustav suglasnika i samoglasnika.

 

7. Nastavna jedinica

Osnovni fonetski  procesi i glasovne mijene.

 

8. Nastavna jedinica

Osnovne gramatičke kategorije imenica. Tipovi deklinacije.

 

9. Nastavna jedinica

Pridjev i njegove vrste. Vrste brojeva.

 

  1. Nastavna jedinica

Zamjenice u staroslavenskom. Osnovne gramatičke kategorije glagola.

 

  1. Nastavna jedinica

Sustav glagolskih vremena. Sadašnje vrijeme: način tvorbe.

 

  1. Nastavna jedinica

Sustav glagolskih vremena. Prošla vremena: način tvorbe i upotreba.

 

  1. Nastavna jedinica

Buduće vrijeme glagola. Glagolski pridjev.

 

  1. Nastavna jedinica

Osnovne sintaktičke konstrukcije.

 

  1. Nastavna jedinica

Leksički sastav staroslavenskoga jezika. Staroslavenski jezik danas.

 

LITERATURA:

Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Zagreb: Matica hrvatska, 2020 (i druga izdanja)

Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik  Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. (i druga izdanja)

Žirja Konstantina Ćirila i Metodija, ur. Josip Bratulić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1992 (i druga izdanja).