dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica

E-mail: mjnovo@ffzg.hr

Konzultacije:

petak 15:30 – 16:30, uz prethodni dogovor na e-mail i putem BigBlueButtona ili neke druge platforme po dogovoru

Soba: B- 223

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

 

Rođena je 1979. godine u Virovitici. 2005. godine diplomirala je Engleski jezik i književnost i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu.

Godine 2020. – izabrana u suradničko zvanje poslijedoktoranda

Godine 2019. – izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija

Godine 2017. doktorat: Međujezični utjecaji u ovladavanju engleskim leksikom – uloga skorašnjosti i jezičnoga znanja

U razdoblju 2014.- 2020. – asistentica na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedri za ruski jezik; predaje kolegije Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika i Metodika nastave ruskoga jezika / Metodika nastave slavenskih jezika / Metodika nastave ukrajinskoga jezika na nastavničkom smjeru diplomskoga studija Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti

U razdoblju 2013. – 2014. – vanjski suradnik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegijima Glotodidaktika, Usvajanje stranog jezika i Metodika nastave ruskog i Metodika nastave slavenskih jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

U razdoblju 2010. – 2014. Pučko otvoreno učilište Umag/Poreč – profesorica engleskog i ruskog jezika na specijaliziranim i općim tečajevima engleskog i ruskog jezika

U razdoblju 2009. – 2014. Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – profesorica engleskog jezika

U razdoblju 2007. – 2009. – sudjelovala na stručnim seminarima u sklopu Tempus projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Foreign Languages in the Field of Law za predavače stranih jezika u ukupnom trajanju od 120 nastavnih sati. Program je obuhvatio sljedeće teme: Basics of EU Law, Introduction to LSP (Law), Legal Translation and Terminology, Advanced Presentation Skills, Introduction to Forensic Linguistics, Intercultural Communication, Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism

Godine 2005. – stalni sudski tumač za engleski i ruski jezik

U razdoblju 2002. – 2009. – Srednja škola Pitomača (Srednja škola Stjepana Sulimanca) – profesorica engleskog jezika

Popis radova na CROSBI:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347801