dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof.

Lugaric 

izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, dlugaric@ffzg.hr, B-208

konzultacije: petak, 10 – 11 sati i prema dogovoru (dlugaric@ffzg.hr).

Doktorirala je u ožujku 2010. Od 2010. godine u statusu je više asistentice; od 2013. u zvanju znanstvene suradnice, od 2015. docentice na Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2019. u zvanju više znanstvene suradnice, od 2020. izvanredne profesorice na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

 

Znanstveni interesi: književnoznanstvena, kulturološka, rodna i poredbena čitanja ruske književnosti i kulture. Bavi se ruskom književnošću, posebice druge polovice 20. stoljeća, stvaralaštvom ženskih autorica, popularnom kulturom, komparativnim dodirima, ruskom kritičkom teorijom i kulturalnim studijima, feminističkom književnom kritikom te studijima traume i sjećanja.

 

Autorske i uredničke knjige:

 

  1. „Moja domovina – SSSR“. Književnost i pamćenje u suvremenom romanu u Rusiji, Zagreb: Disput, 2023. (autorska monografija)

 

  1. Pojmovnik ruske avangarde 10, Zagreb: Sandorf & Zavod za znanost o književnosti, 2021. (urednička knjiga)
  2. Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi), Zagreb: FFpress; Hrvatska sveučilišna naklada, 2019. (monografija) doi:.org/10.17234/9789531756945

 

  1. The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives, New York: State University of New York Press, 2018. (urednička knjiga, s Dijana Jelača i John F. Bailyn).

 

  1. Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije, Zagreb: FFpress & Zavod za znanost o književnosti, 2017. (urednička knjiga)

 

  1. The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, New York, London: Palgrave Macmillan, 2017 (urednička knjiga, s Dijana Jelača i Maša Kolanović).

 

  1. Myth and Its Discontents: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature // Mythos und Ernüchterung: Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa, Wien: Praesens Verlag, 2017 (zbornik radova, s Milka Car i Gabor Tamas Molnar).

 

  1. Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. (monografija)

 

Objavila je i 50-ak znanstvenih radova i 30-ak stručnih i drugih radova. Mentorirala je 50-ak završnih i diplomskih radova na studiju Ruski jezik i književnost.

 

Objavila je i 15 prijevoda znanstvenih radova s engleskog, odnosno ruskog jezika, uz prijevod znanstvene monografije Mihaila Bahtina (Edicije Božičević, 2020). Pripredila je 15-ak znanstvenih monografija u okviru treće serije Biblioteke L književno-znanstvenih studija (suuredništvo Hrvatske sveučilišne naklade i Zavoda za znanost o književnosti). Bila je dugogodišnja suradnica na projektima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Hrvatska književna enciklopedija, Hrvatska enciklopedija) te je sudjelovala u izradi Leksikona hrvatske književnosti. Djela (Školska knjiga, Zagreb).

 

Trenutno prevodi roman „Rana“ suvremene ruske spisateljice Oksane Vasjakine (Edicije Božičević; uz Potporu za poticanje književnoga stvaralaštva za 2023. godinu Ministarstva kulture RH) i s Milkom Car uređuje zbornik radova o dokumentarizmu u književnostima istočne i srednje Europe (pod ugovorom s Böhlau Verlag – Brill Int.).

 

Cjelovita bibliografija:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

Dužnosti pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti:

 

ECTS koordinatorica (od 2010. do 2015.);

ISVU koordinatorica (od 2016. do 2018.);

Pročelnica Odsjeka (2019/2020.-2020/2021).

Predstojnica Zavoda za znanost o književnosti (od 2013.-) (poveznica na zavodske aktivnosti: https://rusistika.ffzg.unizg.hr/zzk/)

 

 

Usavršavanja:

 

Sveučilište Konstanz (ak. god. 2004/05) u sklopu DAAD stipendije;

Filološki fakultet Sveučilišta u Sankt-Peterburgu (ak. god. 2005/06) u sklopu stipendije Ruske Federacije;

Sveučilište Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu stipendije Američke vlade Junior Faculty Development Program (ak. god. 2010/11);

Spring 2022 Associate (virtual, Open Research Laboratory at Russian, East European, and Euroasian Center at University of Illinois Urbana-Champaign, SAD).

 

 

Pozvana predavanja:

 

Sveučilište Stony Brook (2010);

ljetni institut The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sveučilište u Sankt-Peterburgu (2009, 2011, 2014);

Bečki filozofski forum pri Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur (2019);

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2019);

Zagrebačka slavistička škola (2017, 2019);

Sveučilište u Tübingenu (2023).

 

 

Znanstveni projekti:

 

Enciklopedija hrvatske književnosti (MZOS, voditeljica: akad. Dubravka Oraić Tolić); Suvremena ruska književnost (MZOS, voditelj: akad. Josip Užarević);

Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (HRZZ, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, 2014-2018);

Ekonomski temelji hrvatske književnosti (HRZZ, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović, 2017-2020);

Znanost o književnosti u 21. stoljeću – perspektive interdisciplinarnog razvoja (Institucionalno financiranje znanosti, voditeljica od 2015. do 2019.);

Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (2021-2025, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić);

Dokument u suvremenoj književnosti u komparativnoj perspektivi (Institucionalno financiranje znanosti, voditeljica 2022. i 2023.)

 

Organizirala je tri međunarodne konferencije (s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije pri Sveučilištu ELTE u Lovranu u rujnu 2015. i u Crikvenici u svibnju 2022., te sa Sveučilištem Stony Brook na istoimenom sveučilištu u travnju 2015.). Bila je u organizacijskom odboru svjetske međunarodne konvencije ASEEES (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies), koja se je pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu održala u lipnju 2019., i međunarodnog znanstvenog skupa East-Central European Literature in/as World Literature (s Odsjekom za komparativnu književnost i kulturalne studije i Centrom za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK), koja se je pri Sveučilištu ELTE u Budimpešti održala također u lipnju 2019.

 

Od svibnja 2018. u uredničkom je odboru za predmetno područje filologija u izdavačkoj kući FF press. U uredničkom je odboru međunarodnog „peer review“ časopisa „Central European Cultures“ koji je pokrenuo Centar za izvrsnost pri Sveučilištu ELTE.

 

Od 2005. godine aktivno je uključena u izvođenje nastave na Katedri za rusku književnost, gdje je predavala ukupno 12 kolegija. Godine 2014. i 2019. održava nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U ljetnom semestru akad. godine 2018/2019., 2019/2020. i 2020/2021. gostujuća je predavačica na Sveučilištu u Mostaru (kolegij Ruska književnost prve polovice 20. stoljeća).