11. međunarodna konferencija mladih slavista Budimpešta

U Budimpešti će se 8. svibnja 2024. održati 11. međunarodna konferencija mladih slavista. Na konferenciju se mogu prijaviti studenti bilo koje razine studija koji još nisu doktorirali. Rok prijave je 31. ožujka. Službeni jezici konferencije su svi slavenski jezici, a sudionici će biti podijeljeni u sekcije po jezicima. Na poveznicama su poziv i prijavnica s više informacija.