Obavijest za studente 2. godine

Mole se studenti 2. godine da u ponedjeljak, 26.3., dođu u DRUGU grupu kolegija Čitanje odabranih tekstova 2 (15:30, A-306) kako bi se rasporedili u grupe i dogovorili način rada na kolegiju.