Dnevni arhivi: 09/02/2024

Obavijest

VAŽNO: Obavijest o promjeni preduvjeta za kolegije Morfologija 1 Jezične vježbe iz ruskog jezika 2

Sukladno izmjenama koje su provedene za pojedine kolegije u ljetnom semestru na razini Fakulteta (v. izvanredne_izmjene-preduvjeti-02-2024.pdf (unizg.hr)) odlučeno je da je za polaganje kolegija Morfologija 1 potreban preduvjet odslušan kolegij Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku). Za kolegij Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 odlučeno je da za upis nema preduvjeta, a do polaganja navedenog kolegija bit će potrebno položiti Jezične vježbe iz ruskog jezika 1.