Književno-kulturne teme (19. stoljeće)

SYLLABUS KNJIŽEVNO-KULTURNE TEME (19. STOLJEĆE) (2023./2024.)

Naziv kolegija: Književno-kulturne teme (19. stoljeće)

Ime nastavnika: dr. sc. Jasmina Vojvodić, red. prof. (nositelj i izvođač)

Status kolegija: izborni za studente 6. i 8. semestra rusistike

Jezik: ruski

Oblik nastave: predavanje (2 sata) i seminar (1 sat)

Trajanje: 1 semestar (ljetni), 3 sata tjedno

Prostor i vrijeme: srijeda, 11.00-12.30, A-223 (predavanje); srijeda, 12.30-13.15, A-223 (seminar)

Broj ECTS bodova: 3

Uvjeti: položen Pregled povijesti ruske književnosti 2

 

Obaveze studenata:

 • redovito pohađanje i praćenje nastave (najviše 3 izostanka)
 • seminarski rad, izlaganje, usmeni ispit

 

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje studenata s važnim kulturološkim značajkama 19. stoljeća. Obrada tema preko kulturoloških fenomena kao što su: moda (odijevanje), hrana i piće, dvoboj, ples i bal, grad i gradski život i dr. Upoznavanje s teorijskom literaturom. Traženje i razrada kulturoloških fenomena u književnom tekstu. Cilj je kolegija ponuditi nova čitanja klasičnih tekstova ruskoga 19. stoljeća, ponajprije tekstova ruskog realizma.

 

Ishodi učenja:

 1. sintetizirati bitne elemente u tekstu i integrirati postojeća znanja
 2. prezentirati vlastiti rad o kulturnim fenomenima 19. stoljeća na književnom predlošku
 3. primijeniti zakonitosti vezane uz interpretaciju književnog teksta
 4. analizirati književni tekst i samostalno napisati seminarski rad iz područja ruske književnosti 19. stoljeća

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Kolegij je dio izborne ponude na rusistici za treću i četvrtu godinu. Proširenje polja proučavanja književnosti. Iščitavanje kulturoloških fenomena u književnom tekstu.

 

Korištene metode:

Podučavanje, rasprava, korištenje auditivnih i vizualnih materijala, priprema za seminar, rad na tekstu, vođeni i samostalni rad studenata.

 

Plan rada  po tjednima

 

 1. Nastavna jedinica

Upoznavanje s radom. Kulturologija. Mehanizmi kulture

 

 1. Nastavna jedinica

Kulturologija. Pisci i teme. Rusko 19. stoljeće

 

 1. Nastavna jedinica

Moda i odijevanje. Dendizam. (Puškin, Evgenij Onegin)

 

 1. Nastavna jedinica

Odijevanje i mijenjanje odjeće. Odjeća kao simbol (F. M. Dostoevskij, Prestuplenie i nakazanie)

 

 1. Nastavna jedinica

Hrana. Neimaština i izobilje

 

 1. Nastavna jedinica

Hrana (N. V. Gogol’, Starosvetskie pomeščiki)

 

 1. Nastavna jedinica

Hazardne igre. Igra i dokolica

 

 1. Nastavna jedinica

Kartaška igra. (N. V. Gogol’, Igroki)

 

 1. Nastavna jedinica

Grad kao junak. Kultura grada. Prostori dokolice (kurort, usad’ba). Geografija grada.

 

 1. Nastavna jedinica

Provincija. Otvoreni i zatvoreni prostor. (N. Leskov, Ledi Makbet Mcenskogo uezda, A. P. Čehov, Dama s sobačkoj)

 

 1. Nastavna jedinica

Bal. Plesna pravila i plesne dvorane. Salonski ples

 

 1. Nastavna jedinica

Bal. Krabuljni ples (M. Ju. Lermontov, Maskarad)

 

 1. Nastavna jedinica

Dvoboj. Ritualizirana agresija

 

 1. Nastavna jedinica

Dvoboj. (A. S. Puškin, Evgenij Onegin)

 

 1. Nastavna jedinica

Ponavljanje. Kultura 19. stoljeća. Priprema za usmeni ispit i seminarski rad

 

 

Literatura

 

Obavezna:

 

Književni tekstovi:

А. S. Puškin, Evgenij Onegin

 1. M. Dostoevskij, Prestuplenie i nakazanie
 2. V. Gogol’, Starosvetskie pomeščiki
 3. V. Gogol’, Igroki
 4. Leskov, Ledi Makbet Mcenskogo uezda ili A. P. Čehov, Dama s sobačkoj
 5. Ju. Lermontov, Maskarad

 

Sekundarna literatura:

Lotman, Ju. M. 2006. Besedy o russkoj kul’ture (Byt i tradicii russkogo dvorjanstva (XVIII-načalo XIX veka). Sankt-Peterburg. (odabrana poglavlja)

Hrenov, N. A. 2005. Čelovek igrajuščij v russkoj kul’ture. Sankt-Peterburg. (odabrana poglavlja)

Vojvodić, J. 2006. Gesta, tijelo, kultura. Gestikulacijski aspekti u djelu Nikolaja Gogolja. Zagreb.

 

Izborna:

 

Bart, R. (Barthes, R.) 2003. Sistema mody. Stat’i po semiotike kultury. Per. S. N. Zenkina

// http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-sistema_modu.pdf

Cvitan-Čarnelić, M.; Bartlett, Dj.; Valdislavić, A. T. (ur.) 2002. Moda. Povijest, sociologija i

teorija mode. Zagreb: Školska knjiga.

Courtwright, D. T. 2002. Forces of Habit. Drugs and the Making of the Modern World. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.

Grej, F. (Gray, F.) 2009. Istorija kurortov. Arhitektura, obščestvo, priroda. Moskva: NLO.

Drač, G. V. 2003. Kul’turologija. Moskva.

Duda, D. 2012. Kultura putovanja. Zagreb.

Eagleton, T. 2002. Ideja kulture. Prev. G. Popović. Zagreb.

Lotma, Ju. M.; Pogosjan, E. A. 1996. Velikosveetskie obedy. Sankt-Peterburg.

Moretti, F. 2014. Buržua meždu istoriej i literaturoj. Per. I. Kušnarevoj. Moskva: Izdatel’stvo instituta Gajdara.

Nemec, K. 2010. Čitanje grada. Urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.

Ovsjannikov, Ju. M. 2001. Kartiny russkogo byta. Stili, nravy, ètiket. Moskva: AST-Press, Gallart.

Rejfman, I. 2002. Ritualizovannaja agressija. Duel’ v russkoj kul’ture i literature. Moskva.

Simmel, G. 2001. Kontrapunkti kulture. Prev. K. Miladinov. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.

Toporov, V. N. 2003. Peterburgskij tekst russkoj literatury. Izbrannye trudy. Sankt-Peterburg.

Vajnštejn, O. 2005. Dendi. Moda, literatura, stil’ žizni. Moskva: NLO.

Vidugirite, I. 2019. Gogol’ i geografičeskoe voobraženie romantizma. Moskva: NLO.

Vojvodić, J. 2017. Telesnyj kod Raskol’nikova v romane „Prestuplenie i nakazanie“, u: „Mundo Eslavo“ 16 (2017). (ur. E. Q. Gavrilla). Granada: Universidad de Granada, str. 309-320. https://revistaseug.ugr.es/index.php/meslav/article/view/17608

Zlydneva, N. (red.) 2011. Kody povsednevnosti v slavjanskoj kul’ture: eda i odežda. Sankt-Peterburg: Aletejja.

 

 

 

 

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta