Suvremena ženska proza

Naziv kolegija: Suvremena ženska proza

Broj ECTS bodova: 3

Semestar izvođenja: ljetni

Nositelj i izvođač: izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas

Jezik: ruski i hrvatski

Oblik nastave: predavanje (2 sata) i seminar (1 sat)

Trajanje: 1 semestar, 3 sata tjedno

Prostor i vrijeme: petak, 11.00-12.30 (predavanje); 12.30-13.15 (seminar) A-118

Uvjeti: položen Pregled povijesti ruske književnosti 2

 

Ciljevi kolegija:

Obuhvaćajući reprezentativni dio stvaralaštva nekoliko plodnih ruskih spisateljica, pripadnica različitih generacija – Ljudmile Ulicke, Ljudmile Petruševske, Oksane Vasjakine, Guzel’ Jahine i Marije Stepanove, kolegij kritički pristupa kategoriji «ženske» proze te pokazuje kako su se mitologizirane kulturološke predodžbe ženstvenosti (pre)ispisivale u odabranim književnim djelima. Različiti tematski sklopovi, od reprezentacija tjelesnosti, pamćenja i književnoga stvaralaštva te specifičnosti društvenog i kulturnog položaja LGBTQ+ populacije, promatrat će se s jedne strane kroz autonomnost književnoga teksta, njegove žanrovske i stilske osobitosti, a s druge – kroz kulturološko-društvene (ne)specifičnosti «ženskog» i «ženstvenog» u ruskoj i sovjetskoj kulturnoj povijesti.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Kolegij čini dio izbornosti kolegija iz književnosti na trećoj i četvrtoj godini preddiplomskog studija Ruskoga jezika i književnosti. Uloga je kolegija da, kao jedan od kolegija u izbornoj ponudi, student(ic)e upozna s dijelom suvremenog proznog stvaralaštva u Rusiji.

 

Ishodi kolegija:

 

Po završetku kolegija studenti(ce) će moći:

 • objasniti na ruskome jeziku posebnosti u književnom stvaralaštvu autorica
 • uočiti i definirati osobitosti (kulturno-povijesne, društvene, umjetničke) položaja žene kao umjetnice u postsovjetskoj Rusiji
 • opisati na ruskome jeziku dominantne teme u književnosti autorica
 • uočiti i komentirati promjene koje nastaju u književnome i kulturnome polju tijekom postsovjetskog razdoblja

 

Plan rada po tjednima

 

 1. 3. Uvod. Upoznavanje s načinima rada; odabir tema seminarskih radova.

 

 1. 3. Što je «žensko» u «ženskoj» prozi? Kulturološke specifičnosti – Sovjetski Savez i Rusija. «Ženska proza» u kontekstu suvremene ruske književnosti. Mit o Medeji. Slika/slike majke i predodžbe o majčinstvu. Kronotopi «ženske» proze. Specifičnosti ženske proze – žensko pismo (Écriture feminine)

 

 1. Woolf. 2003.Vlastita soba (1929). Zagreb: Centar za ženske studije. 2. poglavlje.
 2. de Beauvoir. 2016. Drugi spol (1949). Zagreb: Naklada Ljevak. Str. 11-25.

Hélène Cixous / Элен Сиксу: Смех Медузы / Le Rire de la Méduse, 1975.

 

 1. 3. L. Ulickaja: Medeja i ee deti (1996).
 2. 3. L. Petruševskaja: Medeja, Otec i mat’
 3. 3. L. Petruševskaja: Vremja noč’ (1992).
 4. 4. L. Petruševskaja: Vremja noč’ (1992).
 5. 4. Kolokvij 1.
 6. 4. G. Jahina: Zulejha otkryvaet glaza (2017)
 7. 4. G. Jahina: Zulejha otkryvaet glaza (2017)
 8. 5. M. Stepanova: Pamjati pamjati (2017)
 9. 5. M. Stepanova: Pamjati pamjati (2017)
 10. 5. O. Vasjakina: Rana (2022)
 11. 5. O. Vasjakina: Rana (2022)
 12. 6. Kolokvij 2.

 

Obavezna literatura:

Navedena u planu rada po tjednima.

 

Izborna (dopunska) literatura:

 

Clyman, T. W.; Greene, D. 1994. Women Writers in Russian Literature. Westport. Connecticut,             London: Praeger.

Euripid: Medeja

Goscilo, H. (ur.). 1993. Fruits of Her Plum. Essays on Contemporary Russian Woman’s Culture. M. E.           Sharpe.

Heldt, B. 1987. Terrible Perfection. Women and Russian Literature. Indiana University Press.

Hoisington, S. (ur.) A Plot of Her Own. The Female Protagonist in Russian Literature. Evanson, Illionis.

Hubbs, J. 1988. Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington and Indianapolis.

Kaminer, J. 2014. Women with a Thirst for Destruction. The Bad Mother in Russian Culture. Northwestern University Press.

Kelly, C. 1994. A History of Russian Women’s Writing 1820-1992. Oxford: Clarendon Press.

Kurčatkin, A. Babij dom, 1986.

Mamonova, T. 1989. Russian Women’s Studies. Pergamon Press.

Marsh, R. 1996. Gender and Russian Literature. Cambridge University Press.

Medarić, M. 2001. Pišu li žene u suvremenoj Rusiji – „žensko pismo“?, „Nova Istra“, br. 2-3.        Str. 149-159.

Rjabov, O. 2001. «Matuška-Rus’». Moskva.

Sorvari, Marja. 2022. Displacement and (Post)memory in Post-Soviet Women’s Writing. Palgrave Macmillan.

Vorob’eva, N. V. 2006. Ženskaja proza 1980-2000-h godov: dinamika, problematika, poètika. Dissertacija. Permskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet.