Uvod u rusku civilizaciju 2

UVOD U RUSKU CIVILIZACIJU 2

 

Predavanje: ljetni semestar 2021 — 2022

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

                                            Preddiplomski studij

                                            Diplomski studij

Naziv kolegija:                   Uvod u rusku civilizaciju 2
Ime nastavnika:                 dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.
ECTS-bodovi:                     2
Jezik:                                hrvatski i ruski
Trajanje:                            jedan semestar, 2. (4., 6., 8.; 2., 4.), ljetni
Status:                              izborni (C2)
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      nema
Cilj kolegija:   

Usvajanje općih pojmova i mjestā vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski — narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka jedinica popraćena je ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.

Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu:  

Kolegij pridonosi shvaćanju i prihvaćanju ruske kulture i civilizacije (povijest i suvremenost, ruski u užem etničkom smislu, u širem istočnoslavesnkom smislu te sovjetskom smislu), stvaranju općega vokabulara; predstavlja temelj svim sljedećim kolegijima, osobito matičnoga studija.

                    

Upotrijebljene metode:    

Nastavnički uvodni  pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom — interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.

Sadržaj kolegija:     
1.tjedan:  Politička povijest

osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti

2. tjedan: Politička povijest

osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti

3. tjedan: Politička povijest

KGB, Varšavski pakt, perestrojka, ratovi zvijezda, hladni rat

4. tjedan: Geografija

vremenske zone; glavni gradovi

5. tjedan: Geografija

glavne rijeke, planinski lanci, jezera i mora

6. tjedan: Ekonomija

nekad i danas; današnji ekonomski pojmovi, porez, ruske tvrtke — plin i sl. autoindustrija; mobilni operateri; informatika — kompjuterski termini

7. tjedan: Jezik, pismo

porijeklo jezika; odnos staroslavenskoga i praslavenskoga; razvitak staroruskoga; razvitak ćirilice                                       

8. tjedan: Filozofska misao
9. tjedan: Filozofska misao
10. tjedan: Primijenjena umjetnost ruski suvenir

medenjaci, čipka, hohloma, babuške

11 . tjedan: Film
12. tjedan: Slikarstvo

ikone, narodno stvaralaštvo

13. tjedan: Arhitektura

poznate građevine

14. tjedan: Sport

nekadašnji i sadašnji istaknuti sportaši; ruski sportski klubovi s hrvatskim sportašima

15. tjedan: Ponavljanje

 

Početna literatura:     

             

 • Bilen’ka-Svystovyč, L. V.; Rybak, N. R. (2000) Слов˝янська мова. Krynycja, Kyjiv.  
 • Bol’šaja sovetskaja énciklopedija (1975) Izdatel’stvo Sovetskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Jazykoznanie (2000) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Мифология (1998) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Grammatika russkogo jazyka. (1960) Akademija nauk SSSR. Moskva.
 • Ivanov, Vjačeslav V. (1983) Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Prosveščenie, Moskva.
 • Ivanova, Tat’jana Apollonovna (2005) Старославянский язык. Avalon, Azbuka-klassika, Sankt-Peterburg.
 • Jagić, Vatroslav (1910, 2003) Istorija slavjanskoj filologiji. Indrik, Sankt Peterburg.
 • Križanić, Juraj (1983) Objasnьenje vivodno o pismѣ slovѣnskom. Sabr. djela J. Križanića 1. Zagreb.
 • Križanić, Juraj (1984) Gramatično izkazanje. Sabr. djela J. Križanića 2, Zagreb.
 • Lunt, Horace G. (1974) Old Church Slavonic Grammar. Mouton, The Hague-Paris.
 • Pribojević, Vinko (1997) O podrijetlu i slavi Slavena. Golden marketing-Narodne novine, Zagreb.
 • Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 • Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc
 • Timberlake, Alan (2002) Russian u The Slavonic Languages. (str. 827-886). Routledge, London-New York.
 • Unbegaun, Boris O. (1960) Russian Grammar. Oxford, At the Clarendon Press.
 • Uspenskij, Boris A. (2002) Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.). Aspekt Press, Moskva.
 • Vendina, Tat’jana I. (2002) Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavjanskogo jazyka. Indrik, Moskva.
 • Vinogradov, Viktor V. (1978) Istorija russkogo literaturnogo jazyka – izbrannye trudy. Nauka, Moskva.

 

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Seminarski rad: pismeni se predaje elektroničkom poštom do datuma koji određuje nastavnik; usmeno izlaganje — prema rasporedu tijekom semestra u kojem se kolegij izvodi. Ocjene nema, samo ECTS bodovi.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.