Uvod u rusku civilizaciju 1

SILABUS kolegija

 

UVOD U RUSKU CIVILIZACIJU 1

 

Predavanje: zimski semestar 2021 — 2022

 

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

                                            Preddiplomski studij

                                            Diplomski studij

Naziv kolegija:                   Uvod u rusku civilizaciju 1
Ime nastavnika:                 dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.
ECTS-bodovi:                     2
Jezik:                                hrvatski i ruski
Trajanje:                            jedan semestar, 1. (3., 5., 7.; 1. / 3.), zimski
Status:                              izborni (C2)
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      nema
Cilj kolegija:   

Usvajanje općih pojmova i mjestā vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka jedinica popraćena je ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.

Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu:  

Kolegij pridonosi shvaćanju i prihvaćanju ruske kulture i civilizacije (povijest i suvremenost, ruski u užem etničkom smislu, u širem istočnoslavesnkom smislu te sovjetskom smislu), stvaranju općega vokabulara; predstavlja temelj svim sljedećim kolegijima, osobito matičnoga studija.

                    

Upotrijebljene metode:    

Nastavnički uvodni  pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom — interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.

Sadržaj kolegija:     
1.tjedan  Država

kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura — vladajuća tijela

2. tjedan Država

kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura — vladajuća tijela

3. tjedan Država

državni simboli: zastava, grb, himna

4. tjedan Država

državni i vjerski praznici

5. tjedan Narod, nacija

indoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a

6. tjedan Narod, nacija

indoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a

7. tjedan Klima
9. tjedan Vjera

poganstvo – mitologija

10 . tjedan Vjera

kršćanstvo, pokrštavanje, pravoslavlje, starovjerci; evanđelja; prisutnost ostalih vjeroispovijesti na području RF

11. tjedan Glazba

klasična, suvremena

12. tjedan Ples

balet, narodni plesovi

13. tjedan Hrana

pel’meni, šči, palačinke

14. tjedan Piće

votka, kvas

15. tjedan Ponavljanje

 

 

Početna literatura:     

             

 • Bilen’ka-Svystovyč, L. V.; Rybak, N. R. (2000) Слов˝янська мова. Krynycja, Kyjiv. 
 • Bol’šaja sovetskaja énciklopedija (1975) Izdatel’stvo Sovetskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Jazykoznanie (2000) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Bol’šoj énciklopedičeskij slovar’. Мифология (1998) NI Bol’šaja Rossijskaja énciklopedija, Moskva.
 • Grammatika russkogo jazyka. (1960) Akademija nauk SSSR. Moskva.
 • Ivanov, Vjačeslav V. (1983) Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Prosveščenie, Moskva.
 • Ivanova, Tat’jana Apollonovna (2005) Старославянский язык. Avalon, Azbuka-klassika, Sankt-Peterburg.
 • Jagić, Vatroslav (1910, 2003) Istorija slavjanskoj filologiji. Indrik, Sankt Peterburg.
 • Križanić, Juraj (1983) Objasnьenje vivodno o pismѣ slovѣnskom. Sabr. djela J. Križanića 1. Zagreb.
 • Križanić, Juraj (1984) Gramatično izkazanje. Sabr. djela J. Križanića 2, Zagreb.
 • Lunt, Horace G. (1974) Old Church Slavonic Grammar. Mouton, The Hague-Paris.
 • Pribojević, Vinko (1997) O podrijetlu i slavi Slavena. Golden marketing-Narodne novine, Zagreb.
 • Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 • Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc
 • Timberlake, Alan (2002) Russian u The Slavonic Languages. (str. 827-886). Routledge, London-New York.
 • Unbegaun, Boris O. (1960) Russian Grammar. Oxford, At the Clarendon Press.
 • Uspenskij, Boris A. (2002) Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.). Aspekt Press, Moskva.
 • Vendina, Tat’jana I. (2002) Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavjanskogo jazyka. Indrik, Moskva.
 • Vinogradov, Viktor V. (1978) Istorija russkogo literaturnogo jazyka izbrannye trudy. Nauka, Moskva.

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskoga rada i izlaganje.

 

Način polaganja ispita: Seminarski rad: pismeni se predaje elektroničkom poštom do datuma, koji određuje nastavnik; usmeno izlaganje — prema rasporedu tijekom semestra u kojem se kolegij izvodi. Ocjene nema, samo ECTS bodovi.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.