Historijska gramatika ruskoga jezika 2

Naziv kolegija: Historijska gramatika ruskoga jezika 2

Status: obavezni

Jezik: ruski

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Trajanje: 1 semestar (ljetni); 6. semestar

ECTS-bodovi: 3

Uvjeti: : položen ispit iz Historijske gramatike 1

Obaveze studenata:

redovito pohađanje nastave

dobro teorijsko poznavanje relevantne znanstvene literature

praktični rad na vježbama iz historijske gramatike

 

Sadržaj:

Upoznavanje studenata s razvojem osnovnih zakonitosti gramatičkog i djelomično sintaktičkog sustava ruskoga jezika od najstarijeg vremena do suvremenog stanja. Analiza povijesno uvjetovanih veza između tzv. jezičnih pravila i izuzetaka u suvremenom književnom i  razgovornom jeziku.

Cilj: Poznavanje razvoja gramatike staroruskoga jezika Stjecanje vještina samostalnog primjenjivanja teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku

 

Sadržaj kolegija po nastavnim jedinicama

 

 1. Nastavna jedinica

Pregled gramatičkog sustava staroruskoga jezika. Vrste riječi, opča karakteristika.

Imenice: osnovne kategorije. Posebnosti u upotrebi broja.

 

 1. Nastavna jedinica

Imenice: sustav deklinacija.

 

 1. Nastavna jedinica

Deklinacija imenica – nastavak.

 

 1. Nastavna jedinica

Posebnosti u upotrebi padeža.

 

 1. Nastavna jedinica

Povijest oblika imenica u jednini i množini.

Formiranje suvremenog sustava deklinacija.

 

 1. Nastavna jedinica

Povijest vokativa i dvojine u staroruskom jeziku. Zamjenice – opća karakteristika, klasifikacija. Deklinacija osobnih zamjenica. Povijest osobnih zamjenica.

Povijest pokaznih zamjenica.

 

 1. Nastavna jedinica

Pridjev – opća karakteristika, vrste pridjeva.

Deklinacija dugih i kratkih pridjeva. Povijest pridjeva.

 

 1. Nastavna jedinica

Glagol, opća karakteristika, osnovne kategorije. Sadašnje vrijeme.

 

 1. Nastavna jedinica

Prošla vremena glagola, tipovi. Povijest razvoja aorista i imperfekta.

 

10. Nastavna jedinica

Perfekt i pluskvamperfekt, povijest razvoja.

 

11. Nastavna jedinica

Buduća vremena glagola, imperativ i kondicional.

Formiranje novoga sustava glagolskih vremena. Kategorija svršenosti i nesvršenosti.

 

12. Nastavna jedinica

Povijest glagolskih pridjeva. Brojevi.

 

13. Nastavna jedinica

Prijedlozi. Posebnosti u upotrebi prijedloga.

Konstrukcije bez upotrebe prijedloga.

 

14. Nastavna jedinica

Prilozi. Pregled sintakse staroruskoga jezika.

 

15. Nastavna jedinica

Osnovne sintaktičke konstrukcije staroruskoga jezika.

 

 

LITERATURA:

obavezna literatura:

 1. Иванов В.В.Историческая грамматика русского языка. «Просвещение». Москва 1990.

dodatna literatura :

 1. Василенко И.А.Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. «Просвещение». Москва 1965.