Graduate thesis application

Obrazac Molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada nalazi se na mrežnim stranicama kao i u tajništvu.

Nakon dogovora i potpisa od strane mentora Obrazac studenti donose u tajništvo.

Naslov napisati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Mole se studenti da tijekom travnja/svibnja prijavljuju svoje teme diplomskih radova

 

Mentori za izradu diplomskih radova mogu biti sljedeći nastavnici:

 

 

doc. dr. sc. Branka Barčot

izv. prof. Željka Čelić

dr. sc. Anita Hrnjak

dr. sc. Marina Jajić Novogradec

doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas

doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević

prof. dr. sc. Natalija Vidmarović

prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić

prof. dr. sc. Josip Užarević

 

 

Iznimno mentor diplomskog rada na prevoditeljskom smjeru diplomskog studija može biti i osoba u nastavnom zvanju tj. lektor.

Sanja Aslanovski Tokić

Sanja Drljača Magić

Irina Mironova Blažina

 

Diplomski rad treba imati minimalno 30 stranica.